Pásztorvölgyi
Az első betűktől az egyetemig

Felvételi információs portál

avagy hogyan, és legfőképpen miért leszek pásztorvölgyis


Iskolánkról

Iskolánk 25. évfordulós ünnepsége:

Az ünnepségről készült felvétel

Jubileumi kiadványunk:

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE, AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE

Az egri önkormányzat egy családias légkörû, optimális feltételekkel rendelkezõ intézményt adott át a régi, leromlott állagú, egyre csökkenõ vonzóerejû 11. Sz. Általános Iskola helyett 1993-ban. 

Az alapfokú oktatás gimnáziumi képzéssel egészült ki, vagyis az 1993/94-es tanévben az iskola szerkezete a következõ volt: hagyományos 8 évfolyamos általános iskola (1 osztály/évfolyam), 4 évfolyamos gimnázium (1 osztály/évfolyam), valamint az elõkészítõ (0.) évfolyammal induló, 5 éves, intenzív angol nyelvi képzést adó osztály (1 osztály/évfolyam).

Néhány éven belül az iskola ismét vonzó lett. Fokozatosan helyreállt a tanulói létszám, sõt hamarosan esedékessé vált az általános iskolában az évfolyamonkénti 2 osztály indítása. A 0. évfolyamos osztály 2003-ra kifutott, helyette angol-magyar két tanítási nyelvû osztályt indítottunk 1999-ben. A 2004/2005-ös tanévben az utolsó 4 évfolyamos osztályunk is megkezdte a kifutást, helyette 2004-2006-ban francia-német, 2007-tõl angol-német nyelvi elõkészítõs 5 évfolyamos osztályt indítunk.
Összességében tehát 1-13. évfolyamokon 2-2 osztály tanul iskolánkban, jelenleg az 1-8. évfolyamokon normál tantervû általános iskolai osztályok (illetve 11 napközis csoport), a 9-13. évfolyamokon pedig 5-5 két tanítási nyelvû ill angol nyelvi elõkészítõs osztály, azaz idén 26 osztály. Az általános iskolai átlag osztálylétszám 28 fõ, a gimnáziumi pedig 32 fõ.
A régi általános iskola tanulói és tanárai az új iskolában kaptak helyet, a középiskolai tantestület folyamatosan alakult ki. Az iskola tantestülete egységes, közös vezetése van, több kolléga is tanít általános iskolai és középiskolai osztályokban egyaránt. Jelenleg összesen 63 tagja van a tantestületnek.
Az iskola Eger felnémeti városrészében, a Pásztorvölgyben található. A településrész az utóbbi idõben látványosan fejlõdött, jelenleg is sok építkezés folyik, a fiatalodó lakosság lélekszáma nõ.
Ebben a környezetben az iskola nem csak a kerület iskolásai számára jelent elõrelépést (a kisdiákoknak nem kell beutazni a belvárosba, és a továbbtanulni vágyók helyben folytathatják középfokú tanulmányaikat), de a felnõtt lakosság is új intézménnyel gazdagodott: használhatják sportlétesítményeinket, kiállításokon, rendezvényeken vehetnek részt.
Az iskola székhelyül szolgál a városrész civil szervezõdéseinek is: a "Felnémet kultúrájáért" Alapítvány innen szervezi a városrész hagyományos rendezvényeit, pl. a Felnémeti Szüret programsorozatot. Az intézményben sok egyéb esemény is helyet kap (továbbképzések, vetélkedõk, értekezletek, családi események), melyhez adott esetben felszerelést is biztosít, illetve az iskola konyhája és étterme is rendelkezésre áll.
Az ide beiratkozó gyerekek tárgyi adottságait tekintve Eger egyik legkorszerûbben felszerelt iskolájában kezdhetik meg tanulmányaikat. A szaktantermeken - ének-zenei-, rajz-, számítógépes termek, kémia-biológia-, fizika-elõadók és -laborok, mûhelyterem, háztartási csoportszoba - kívül könyvtár, olvasóterem, 1078 m2-es tornacsarnok, kondicionáló terem és külsõ sportpályák segítik a tanulók egészséges testi-szellemi fejlõdését. Biztosított a tanulók napközis elhelyezése és étkeztetése is.

Köszönjük látogatásodat

Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

3300 Eger, Pásztorvölgy u. 25.